Konferencje
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024

  • 2024-03-21, do 2024-03-24
  • Lublin

Opis

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Lublin/online 21-24 marca 2024 r.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Wydarzenie to organizowane jest już po raz szesnasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Konferencja TYGIEL stała się fundamentem do powstania Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, a także realizacji innych aktywności naukowych. Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy Spotkania mieli możliwość prezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego.

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” stwarza możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Istotna wartość naukowa Wydarzenia związana jest z możliwością wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych z różnych ośrodków na całym świecie.

Do zaszczytnego grona tegorocznych Gości Honorowych należą:

✓ dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie,

✓ profesor Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University w USA,

✓ prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie,

✓ dr hab. Łukasz Opaliński, prof. Uwr z Uniwersytetu Wrocławskiego,

✓ Profesor Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda.

Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/

Polecamy
Ostatnio dodane
Centrum Symulacji Medycznej WUMed
Krok milowy w dydaktyce. Centrum Symulacji Medycznej WUMed otwarte!

W Centrum Symulacji Medycznej odbywać będą się zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia w tzw., w warunkach symulacji medycznej.

nauka językÃłw z fiszek
Problemy z karierą naukową we współczesnej Polsce. Nawet Kopernik nie dałby rady

Poznaj 5 powodów, dla których nie jest łatwo o karierę naukową w naszym kraju.

Popularne
XXVI OgÃłlnopolskie Targi Edukacja 2024
Zbliżają się XXVI Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2024" w Katowicach

Targi te które z pewnością pomogą młodym ludziom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i sposobu na życie.