Baza organizacji
Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Lublin

  • al.Racławickie 14 , Lublin
  • 500 079 382
  • maciej.czerniakowski@gmail.com
  • www.kul.pl/kolo-naukowe-studentow-anglistyki,14069

Opis

Koło Naukowe Studentów Anglistyki jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu Instytutu Filologii Angielskiej. Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając im na podejmowanie wspólnych inicjatyw. Owocuje to zacieśnianiem więzi i burzeniem sztucznych barier pomiędzy tymi grupami. Koło stanowi swoistą ostoję życia kulturalnego w Instytucie Filologii Angielskiej. Poprzez organizację wielu imprez okolicznościowych i spotkań Koło Naukowe Anglistów stało się integralną część Instytutu, znacznie urozmaicając życie studenckie i pozwalając na pełną integrację społeczności studenckiej. Dodatkowo poprzez czynną działalność w Kole Studentów Anglistyki jego członkowie mają możliwość nabycia cennego doświadczenia w pracy zespołowej, organizacji wydarzeń czy kontaktach interpersonalnych. Jest to szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, gdyż pomaga im we wdrożeniu się w całkowicie obcy dla nich tryb nauki.

 


Wydarzenia

Nie posiadamy obecnie informacji o najbliższych wydarzeniach w Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdjęcia, galeria zdjęć

Nie posiadamy obecnie zdjęć z Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Baza organizacji w Lublinie
Koło Naukowe Studentów Fizyki Instytut Fizyki UMCS

plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, Lublin

Logo Koło Naukowe Studentów Fizyki Instytut Fizyki UMCS

Pismo Folkowe Gadki z Chatki

ul. Radziszewskiego 16, Lublin

Logo Pismo Folkowe Gadki z Chatki

Europejskie Forum Studentów AEGEE

ul. Czwartaków 15/1, Lublin

Logo Europejskie Forum Studentów AEGEE

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5 (pok. 107), Lublin

Logo Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Fundacja Absolwentów UMCS

ul. Kołłątaja 3, Lublin

Logo Fundacja Absolwentów UMCS

Grupa Fotografów Lubleskich

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a sala 015B/017B, Lublin

Logo Grupa Fotografów Lubleskich

Koło Filozoficzne Studentów KUL

al. Racławickie 14, Lublin

Logo Koło Filozoficzne Studentów KUL

Ostatnio dodane
Zobacz, za jakie aspekty będą odpowiadać przedstawiciele studentÃłw!
Przedstawiciele studentów będą doradzać Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zobacz, za jakie aspekty będą odpowiadać przedstawiciele studentów!

Zobacz najnowsze teksty w Biuletynie Informacyjnym StudentÃłw AGH!
Czasopismo BIS AGH - zobacz e-wydanie numeru 03/2019!

Zobacz najnowsze teksty w Biuletynie Informacyjnym Studentów AGH!