Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - opis

Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Koło Naukowe Studentów Anglistyki jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu Instytutu Filologii Angielskiej. Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając im na podejmowanie wspólnych inicjatyw. Owocuje to zacieśnianiem więzi i burzeniem sztucznych barier pomiędzy tymi grupami. Koło stanowi swoistą ostoję życia kulturalnego w Instytucie Filologii Angielskiej. Poprzez organizację wielu imprez okolicznościowych i spotkań Koło Naukowe Anglistów stało się integralną część Instytutu, znacznie urozmaicając życie studenckie i pozwalając na pełną integrację społeczności studenckiej. Dodatkowo poprzez czynną działalność w Kole Studentów Anglistyki jego członkowie mają możliwość nabycia cennego doświadczenia w pracy zespołowej, organizacji wydarzeń czy kontaktach interpersonalnych. Jest to szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, gdyż pomaga im we wdrożeniu się w całkowicie obcy dla nich tryb nauki.

 


Niezbędnik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama