Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - WSEI, Lublin

Sięgaj wysoko, bierz to, co najlepsze.
Adres: Projektowa 4, 20-209 Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pielęgniarstwo po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście