zmień miasto

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - WSEI, LublinSięgaj wysoko, bierz to, co najlepsze.

Opis szkoły

Sięgaj wysoko, bierz to, co najlepsze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Uczelnia  zajęła 18 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 – na 231 ocenianych uczelni niepublicznych, awansując z 37 miejsca, które zajmowała przed rokiem. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji łączy bardzo dobry poziom merytoryczny swych studiów z rzadkim, wśród szkół wyższych, ścisłym kontaktem z praktyką życia społeczno-gospodarczego. Od kilku lat Uczelnia realizuje programy kształcenia o profilu praktycznym przygotowujące absolwenta, w ścisłej współpracy z pracodawcami, do wejścia na współczesny rynek pracy. Uczelnia podpisuje szereg umów z partnerami strategicznymi (instytucjami i przedsiębiorstwami) o realizację praktyk zawodowych i warsztatów dla studentów. Dba o jakość kształcenia studentów, dokłada wszelkich starań, aby to przygotowanie praktyczne wyróżniało ich na rynku pracy. Już po raz drugi wg ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci studiów w WSEI w Lublinie najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni woj. lubelskiego. Dodatkowo absolwenci z kilku kierunków studiów realizowanych na WSEI zarabiają najwięcej w porównaniu z absolwentami pozostałych uczelni z regionu. Są to m.in. absolwenci z Informatyki (I stopnia), Ekonomii(I stopnia), Mechaniki i budowy maszyn (I stopnia), Pielęgniarstwa (II  stopnia) oraz  Psychologii jednolitej. WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, oraz Pielęgniarstwo oraz nowość Pedagogika specjalna, po których można uzyskać dyplom licencjata, magistra lub inżyniera. Studenci mają do wyboru łącznie 64 atrakcyjnych specjalności. W ofercie znajduje się ponad 80 atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych. Studia podyplomowe realizowane w WSEI są propozycją nie tylko dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę zawodu.

W okresie 17 lat działalności Uczelnia stworzyła własną profesjonalną, bardzo dobrze wyposażoną w audiowizualny i multimedialny sprzęt bazę dydaktyczną, która pozwala na realizację procesu edukacyjnego na wysokim poziomie oraz projektów naukowych i badawczych. Bazę stanowią m.in.:
- Centrum Nowych Technologii z Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC – Haas Technical Education Center).
- Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu z 11 laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI z czterema nowoczesnymi laboratoriami,
- skomputeryzowana biblioteka z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Księgozbiór liczy obecnie ponad 48 000 woluminów. Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory specjalne: audiobooki, e-booki, płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe oraz mapy i plansze dydaktyczne,
- własny Dom Studenta, budynek o nowoczesnym designie znajdujący się w śródmieściu Lublina, z 300 miejscami w 94 pokojach kompletnie wyposażonych

Wysoki poziom kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako realizującą na wysokim poziomie proces edukacyjny, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

FB dlaMaturzysty.pl reklama