Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

80 kierunków studiów i ponad 250 specjalności na 11 wydziałach w Lublinie i jednym wydziale zamiejscowym w Puławach, Ponad 21 tys. studentów, Ponad 234 tys. absolwentów, 2500 miejsc w 9 akademikach, Ponad 1600 studentów cudzoziemców, Około 1200 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin, 186 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata, Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS...

Wiadomości ze szkoły

Webinar dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej [styczeń 2021]

Naukowiec z UMCS współautorem artykułu w "Nature", zawierającego projekt dwu-wymiarowego nadprzewodnika

Dokonanie dra Szczepana Głodzika z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i badaczy z Finlandii robi wrażenie!Pracownicze Plany Kapitałowe wdrożone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Zobacz zebranie zespołu do spraw analizy i wdrożenia PPK w UMCS

Galeria zdjęć: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Facebook - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście