Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

80 kierunków studiów i ponad 250 specjalności na 11 wydziałach w Lublinie i jednym wydziale zamiejscowym w Puławach, Ponad 21 tys. studentów, Ponad 234 tys. absolwentów, 2500 miejsc w 9 akademikach, Ponad 1600 studentów cudzoziemców, Około 1200 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin, 186 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata, Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS...

Wiadomości ze szkoły

Uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku na UMCS

Środowisko akademickie Lublina wspólnie przeciwko COVID-19

Dowiedz się więcej o Lubelskim "Przystanku szczepienie".


Wydarzenia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nuaki

Co wydarzy się podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki?


21. edycja wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Zobacz, kto został nominowany w 2021 roku.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Facebook - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście