zmień miasto

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, LublinWybierz swój klucz do sukcesu!

Wydziały - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUA
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe, DUA - Dualne
  Wydział Artystyczny   v   v     v   v               v   v  
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych             v   v               v   v  
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej             v                   v      
  » Grafika   v   v                         v   v  
  » Jazz i muzyka estradowa             v                          
  » Malarstwo   v                             v      
  Wydział Biologii i Biotechnologii             v                   v      
  » Biologia             v                   v      
  » Biotechnologia             v                   v      
  Wydział Chemii             v   v               v   v  
  » Chemia             v   v               v   v  
  » Ochrona środowiska             v                   v      
  Wydział Ekonomiczny             v   v               v   v  
  » Analityka gospodarcza                                 v   v  
  » Ekonomia             v   v               v   v  
  » Finanse i rachunkowość             v   v               v   v  
  » Logistyka             v   v                      
  » Zarządzanie             v   v               v   v  
  Wydział Filozofii i Socjologii             vv  v               v   v  
  » Europeistyka             v   v               v   v  
  » Filozofia             v   v               v      
  » Kogniwistyka             v                          
  » Kreatywność społeczna             v                          
  » Socjologia             v   v               v   v  
  » Zarządzanie w politykach publicznych             vv                         
  Wydział Humanistyczny             vv  v               vv  v  
  » Archeologia             v                   v      
  » Architektura informacji                                 v      
  » Bałkanistyka             v                          
  » E-Edytorstwo i techniki redakcyjne             v                          
  » Etnologia             v                          
  » Filologia germańska             v                   v   v  
  » Filologia iberyjska             v   v                      
  » Filologia rosyjska             v                   v      
  » Filologia ukraińska             v                   v      
  » Filologia angielska             v                   v   v  
  » Filologia polska             vv                  vv     
  » Filologia romańska             v                   v      
  » Historia             v                   v   v  
  » Informacja w e-społeczeństwie             v                          
  » Informatologia stosowana             v                   v      
  » Kulturoznawstwo             v                   v   v  
  » Lingwistyka stosowana             v                   v      
  » Logopedia z audiologią             v                   v      
  » Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie             v                          
  » Slawistyka             v                   v      
  » Studia historyczno-dyplomatyczne             v                          
  » Technologie cyfrowe w animacji kultury             v                          
  » Turystyka historyczna             v                          
  » Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi             v                          
  Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki             v   v     v         v   v  
  » Fizyka             v                   v      
  » Fizyka techniczna                       v                
  » Informatyka             v                   v      
  » Inżynieria nowoczesnych materiałów                       v                
  » Matematyka             v   v               v   v  
  » Matematyka i finanse             v                          
  » Społeczeństwo informacyjne                                 v      
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej             v   v     v   v     v   v  
  » Geografia             v                   v      
  » Geoinformatyka             v                          
  » Gospodarka przestrzenna                       v   v            
  » Turystyka i rekreacja             v   v               v   v  
  Wydział Pedagogiki I Psychologii   v v       v   v               v   v  
  » Animacja kultury             v   v                      
  » Pedagogika             v   v               v   v  
  » Pedagogika specjalna             v   v               v   v  
  » Praca socjalna             v   v               v   v  
  » Psychologia   v v                                  
  Wydział Politologii             v   v               v   v  
  » Administracja publiczna                                 v      
  » Bezpieczeństwo narodowe             v   v                      
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             v   v               v   v  
  » International relations             v                          
  » Politologia             v   v               v   v  
  » Polityka spraw publicznych             v                          
  » Produkcja medialna             v   v                      
  » Społeczeństwo informacyjne                                 v      
  » Stosunki międzynarodowe             v   v               v   v  
  » Studia wschodnioeuropejskie             v   v               v   v  
  Wydział Prawa i Administracji   v v v     v   v               v   v  
  » Administracja             v   v               v   v  
  » Bezpieczeństwo Wewnętrzne             v   v               v   v  
  » Prawno-administracyjny             v   v               v   v  
  » Prawno-biznesowy             v   v                      
  » Prawo   v v v                                
  Wydział Zamiejscowy w Puławach                 v                   v  
  » Wychowanie fizyczne                 v                   v  
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama