zmień miasto

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, LublinWybierz swój klucz do sukcesu!

Kierunki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

xxxx
KIERUNKI NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Administracja            v   v             v   v 
  » Administracja: Wydział Prawa i Administracji            v   v             v   v 
  Archeologia            v                 v     
  » Archeologia: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Bałkanistyka            v                       
  » Bałkanistyka: Wydział Humanistyczny            v                       
  Bezpieczeństwo narodowe            v   v                   
  » Bezpieczeństwo narodowe: Wydział Politologii            v   v                   
  Bezpieczeństwo wewnętrzne            v   v             v   v 
  » Bezpieczeństwo Wewnętrzne: Wydział Prawa i Administracji            v   v             v   v 
  Biologia            v                 v     
  » Biologia: Wydział Biologii i Biotechnologii            v                 v     
  Biotechnologia            v                 v     
  » Biotechnologia: Wydział Biologii i Biotechnologii            v                 v     
  Chemia            v   v             v   v 
  » Chemia: Wydział Chemii            v   v             v   v 
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna            v   v             v   v 
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Wydział Politologii            v   v             v   v 
  E-Edytorstwo i techniki redakcyjne            v                       
  » E-Edytorstwo i techniki redakcyjne: Wydział Humanistyczny            v                       
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych            v   v             v   v 
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: Wydział Artystyczny            v   v             v   v 
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej            v                 v     
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Wydział Artystyczny            v                 v     
  Ekonomia            v   v             v   v 
  » Ekonomia: Wydział Ekonomiczny            v   v             v   v 
  Etnologia            v                       
  » Etnologia: Wydział Humanistyczny            v                       
  Europeistyka            v   v             v   v 
  » Europeistyka: Wydział Filozofii i Socjologii            v   v             v   v 
  Filologia            v   v             v   v 
  » Filologia germańska: Wydział Humanistyczny            v                 v   v 
  » Filologia iberyjska: Wydział Humanistyczny            v   v                   
  » Filologia rosyjska: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  » Filologia ukraińska: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskim            v                 v   v 
  » Filologia angielska: Wydział Humanistyczny            v                 v   v 
  Filologia polska            vv                vv    
  » Filologia polska: Wydział Humanistyczny            vv                vv    
  Filologia romańska            v                 v     
  » Filologia romańska: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Filozofia            v   v             v     
  » Filozofia: Wydział Filozofii i Socjologii            v   v             v     
  Finanse i rachunkowość            v   v             v   v 
  » Finanse i rachunkowość: Wydział Ekonomiczny            v   v             v   v 
  Fizyka            v                 v     
  » Fizyka: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki            v                 v     
  Fizyka techniczna                     v              
  » Fizyka techniczna: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki                     v              
  Geografia            v                 v     
  » Geografia: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej            v                 v     
  Geoinformatyka            v                       
  » Geoinformatyka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej            v                       
  Gospodarka przestrzenna                     v   v          
  » Gospodarka przestrzenna: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej                     v   v          
  Grafika   v   v                      v   v 
  » Grafika: Wydział Artystyczny   v   v                      v   v 
  Historia            v                 v   v 
  » Historia: Wydział Humanistyczny            v                 v   v 
  Informacja w e-społeczeństwie            v                       
  » Informacja w e-społeczeństwie: Wydział Humanistyczny            v                       
  Informatologia stosowana            v                 v     
  » Informatologia stosowana: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Informatyka            v                 v     
  » Informatyka: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki            v                 v     
  Inżynieria nowoczesnych materiałów                     v              
  » Inżynieria nowoczesnych materiałów: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki                     v              
  Jazz i muzyka estradowa            v                       
  » Jazz i muzyka estradowa: Wydział Artystyczny            v                       
  Kognitywistyka            v                       
  » Kogniwistyka: Wydział Filozofii i Socjologii            v                       
  Kreatywność społeczna            v                       
  » Kreatywność społeczna: Wydział Filozofii i Socjologii            v                       
  Kulturoznawstwo            v                 v   v 
  » Kulturoznawstwo: Wydział Humanistyczny            v                 v   v 
  Lingwistyka stosowana            v                 v     
  » Lingwistyka stosowana: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Logistyka            v   v                   
  » Logistyka: Wydział Ekonomiczny            v   v                   
  Logopedia z Fonoaudiologią            v                 v     
  » Logopedia z audiologią: Wydział Humanistyczny            v                 v     
  Malarstwo   v                          v     
  » Malarstwo: Wydział Artystyczny   v                          v     
  Matematyka            v   v             v   v 
  » Matematyka: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki            v   v             v   v 
  Matematyka i finanse            v                       
  » Matematyka i finanse: Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki            v                       
  Ochrona środowiska            v                 v     
  » Ochrona środowiska: Wydział Chemii            v                 v     
  Pedagogika            v   v             v   v 
  » Pedagogika: Wydział Pedagogiki I Psychologii            v   v             v   v 
  Pedagogika specjalna            v   v             v   v 
  » Pedagogika specjalna: Wydział Pedagogiki I Psychologii            v   v             v   v 
  Politologia            v   v             v   v 
  » Politologia: Wydział Politologii            v   v             v   v 
  Polityka spraw publicznych            v                       
  » Polityka spraw publicznych: Wydział Politologii            v                       
  Praca socjalna            v   v             v   v 
  » Praca socjalna: Wydział Pedagogiki I Psychologii            v   v             v   v 
  Prawno-biznesowy            v   v                   
  » Prawno-biznesowy: Wydział Prawa i Administracji            v   v                   
  Prawo   v v v                            
  » Prawo: Wydział Prawa i Administracji   v v v                            
  Produkcja medialna            v   v                   
  » Produkcja medialna: Wydział Politologii            v   v                   
  Psychologia   v v                              
  » Psychologia: Wydział Pedagogiki I Psychologii   v v                              
  Socjologia            v   v             v   v 
  » Socjologia: Wydział Filozofii i Socjologii            v   v             v   v 
  Stosunki międzynarodowe            v   v             v   v 
  » Stosunki międzynarodowe: Wydział Politologii            v   v             v   v 
  Studia historyczno-dyplomatyczne            v                       
  » Studia historyczno-dyplomatyczne: Wydział Humanistyczny            v                       
  Studia wschodnioeuropejskie            v   v             v   v 
  » Studia wschodnioeuropejskie: Wydział Politologii            v   v             v   v 
  Technologie cyfrowe w animacji kultury            v                       
  » Technologie cyfrowe w animacji kultury: Wydział Humanistyczny            v                       
  Turystyka historyczna            v                       
  » Turystyka historyczna: Wydział Humanistyczny            v                       
  Turystyka i rekreacja            v   v             v   v 
  » Turystyka i rekreacja: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej            v   v             v   v 
  Zarządzanie            v   v             v   v 
  » Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi: Wydział Humanistyczny            v                       
  » Zarządzanie: Wydział Ekonomiczny            v   v             v   v 
  Zarządzanie w politykach publicznych            vv                      
  » Zarządzanie w politykach publicznych: Wydział Filozofii i Socjologii            vv                      
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama