Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Życie kulturalne

Życie kulturalne

UMCS pełni ważną rolę kulturotwórczą. Integruje środowisko akademickie oraz wspiera studentów i pracowników w realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Jest twórcą lub współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych. Centralnym ośrodkiem kultury akademickiej UMCS jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

 

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

ul. Radziszewskiego 16

20-031 Lublin

tel. 81 533 32 01

www.chatkazaka.pl

www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka

 

„Chatka Żaka” znana jest jako centrum integracji środowisk twórczych i przestrzeń realizacji wydarzeń niemal wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych, literatury. Służą temu imprezy festiwalowe oraz istniejące tu zespoły i pracownie. Od kilku lat ACK organizuje konkurs grantowy na festiwale, imprezy cykliczne, koncerty i inne działania kulturotwórcze, a także udziela merytorycznej i organizacyjnej pomocy grupom artystycznym i inicjatywom twórczym studentów.

W kalendarz wydarzeń artystycznych na stałe wpisał się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” – prestiżowy festiwal muzyki inspirowanej folkiem. W ACK odbywają się także Studenckie Konfrontacje Filmowe, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, „Bakcynalia” Epidemia Piosenki Turystycznej, ACK Electric Nights , Chatka Blues Festiwal czy Festiwal Artystycznych Warsztatów Umiejętności.

Od lat w „Chatce Żaka” funkcjonują także: Akademicka Grupa Medialna; Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”; Zespół Tańca Ludowego UMCS; Orkiestra św. Mikołaja; Chór Akademicki UMCS; Kino Studyjne; Pracownia Plastyczna; Galeria; Przestrzeń Działań Teatralnych; Operacja kultura – wolontariusze „Kwiatki z Chatki”; Muzyczna Scena AD HOC; Grupa Fotografów Lubelskich (www.gfl.lublin.pl).

Nowe projekty realizowane w ramach „Chatki Żaka” to: Czytelnia Dramatu, Studio Teatru Alternatywnego czy Warsztaty Opowiadania Historii, a przede wszystkim festiwal Studencka Wiosna Teatralna.

Rozwój zainteresowań i pasji studentów wspomagają Artystyczne Warsztaty Umiejętności, podczas których pod okiem instruktorów można uczestniczyć w warsztatach gry na instrumentach, śpiewu tradycyjnego, tańca, rysunku, fotografii, beatboxu czy w warsztatach teatralnych sztukmistrzów.

ACK UMCS Chatka Żaka to także miejsce redakcji Pisma Folkowego „Gadki z Chatki” wydawanego przez UMCS oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

 

Inkubator Medialno-Artystyczny

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS to miejsce nowoczesne i unikalne w skali kraju, które integruje różne dziedziny sztuki i mediów. W ramach Inkubatora funkcjonują pracownie multimedialne, wielofunkcyjna sala widowiskowa kinowa (3D) oraz pomieszczenia do prowadzenia warsztatów czy prób teatralnych i tanecznych. W Inkubatorze można m.in. nauczyć się podstaw pisania scenariuszy programów telewizyjnych, tworzenia scenografii, realizacji telewizyjnej, zasad redagowania tekstów dziennikarskich czy tworzenia kampanii reklamowych, a także spróbować sił w produkcji filmów animowanych.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście