Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

UMCS rozpoczyna rekrutację w Puławach

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Plany utworzenia Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach wspierały władze samorządowe miasta, powiatu, Społecznej Rady Patronackiej Puławskiej Szkoły Wyższej oraz dyrektorzy puławskich instytutów i innych instytucji gospodarczych i przemysłowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej jednostki uniwersyteckiej daje szerokie możliwości rozwinięcia współpracy z ww. podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje partnerskie.

17 czerwca 2014 r. poinformował o tym Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Puławskiej Szkoły Wyższej. Planowane są zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Ich koncepcja kształcenia dostosowana jest m.in. do oczekiwań regionalnego rynku pracy.

 

Kierunki studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

  1. Chemia techniczna (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym) - unikatowy kierunek, przygotowany przez UMCS we współpracy z pracownikami Zakładów Azotowych w Puławach oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i będący odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Program przewiduje dużą liczbę praktyk, m.in. w Zakładach Azotowych, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym, a także Instytucie Ogrodnictwa (Oddział Pszczelnictwa w Puławach). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, zakładach produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w instytucjach wdrażających nowe technologie.
  2. Administracja publiczna (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - mają przygotować absolwentów do pracy zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w instytucjach niepublicznych. Program przewiduje zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in.: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcja kształcenia na tym kierunku była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.
  3. Public relations i doradztwo medialne (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - studia z tego zakresu adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. W programie znajdą się m.in. takie przedmioty, jak branding, edycja i montaż materiałów audiowizualnych, PR polityczny, copywriting, praca rzecznika prasowego, kreowanie wizerunku czy zarządzanie marką w Internecie. Koncepcja kształcenia na tym kierunku również była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście