Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Dlaczego warto studiować Na UMCS

Dlaczego warto studiować Na UMCS

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 • 12 Wydziałów
 • ponad 60 kierunków
 • ponad 200 specjalności
 • ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich
 • bogata oferta studiów podyplomowych
 • kierunki unikatowe oraz kierunki zamawiane
 • ponad 25 tys. studentów
 • ponad 200 tys. absolwentów
 • siła tradycji
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • programy pomocy materialnej dla studentów
 • 9 akademików
 • współpraca międzynarodowa
 • programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 • nowoczesne laboratoria i pracownie
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych
 • imprezy kulturalne
 • Uczelnia Liderów
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście